Δικηγορικό Γραφείο Λεωνίδα Τσουκαλά, Άρη Τσουκαλά & Συνεργατών.

  δικηγόροι

  νομικοί και δικαστικοί σύμβουλοι

  φορολογικοί σύμβουλοι

  σύμβουλοι επιχειρήσεωνLeonidas Tsoukalas, Aris Tsoukalas & Associates Law Office

  attorneys

  counselors at law, business & tax lawΣυνεπής παροχή άριστων δικηγορικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενων στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις σας, με τον τρόπο που περιμένετε να παρασχεθούν, για την προστασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων σας.Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η  5,   5ος  ό ρ ο φ ο ς,  

106 79  Α Θ Η Ν Α   Ε Λ Λ Α Δ Α

τηλ: +30 210 36 11 650,   +30 210 36 39 968,   +30 6944 90 60 63

fax: +30 210 36 02 183